ردیف برنامه آموزشی تاریخ
۱ انتخاب واحد   1399/05/21 لغایت 1399/06/06
۲ شروع کلاسها 1399/06/15
۳ حذف و اضافه 1399/06/25 لغایت 1399/06/27
۴ پايان کلاس ها 1399/10/05
5 تاریخ امتحانات 1399/10/09 لغایت 1399/11/03
تعداد بازديد : 769
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید