دسترسی سریع
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (972):
ردیف
برنامه آموزشی
تاریخ
1
انتخاب واحد
13/11/1397 لغایت 18/11/1397
2
حذف و اضافه 
27/11/1397 لغایت 1397/03/12
3
شروع کلاسها
21/11/1397
4
پایان کلاسها
31/03/1398
5
تاریخ امتحانات
04/04/1398 لغایت 20/04/1398