مدیر گروه روان­شناسی

سرکار خانم دکتر سونیا خدابخش

دکتری روان شناسی تربیتی

پست الکترونیک: s.khodabakhsh@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701

روزهای حضور: دوشنبه

 

رشته های تحصیلی :

  1. کارشناسي پیوسته روانشناسي
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید