دسترسی سریع

 

مدیر گروه روان­شناسی

سرکار خانم دکتر سونیا خدابخش

دکتری روان شناسی تربیتی

پست الکترونیک: s.khodabakhsh@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701

روزهای حضور: دوشنبه

 

رشته های تحصیلی :

  1. کارشناسي پیوسته روانشناسي