دسترسی سریع

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

سرکار خانم دکتر ا عظیمی

دکتری مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک: a.azimi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701  

 

رشته­ های تحصیلی :

  1. کارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
  2. کارشناسي پیوسته مديريت مالي