دسترسی سریع
مدیر گروه مدیریت بازرگانی
سرکار خانم دکترالهام عظیمی
دکتری مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک: a.azimi@rasam.ac.ir

 

 

 

  

​​​​​​​رشته­ های تحصیلی :

  1. کارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني
  2. کارشناسي پیوسته مديريت مالي