دسترسی سریع

مدیر گروه تربیت بدنی

سرکار خانم  دکتر ا رمضانخانی

دکتری فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیک: a.ramezankhani@rasam.ac.ir

شماره تماس: 02634524701 داخلی 121

روزهای حضور: یکشنبه و سه ­شنبه
 

رشته­ های تحصیلی :

  1. کارداني پيوسته تربيت بدني - تربيت بدني