دسترسی سریع
لینک ورود به سامانه امور دانشجویان

فایل راهنمایی ثبت نام در سامانه جهت درخواست سنوات تحصیلی 

مدارک مورد نیاز :
  1. اسکن عکس پرسنلی 
  2. اسکن تمام صفحات شناسنامه 
  3. اسکن کارت ملی پشت و رو 
  4. دریافت کارنامه کلی از واحد اموزش