معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم دکتر نصیبه قمری

دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

پست الکترونیک: n.ghamary@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 119

 

 

 

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید