مدیر گروه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حسابداری

جناب آقای دکتر علیرضا رام روز

دکتری تخصصی حسابداری

پست الکترونیک:a.ramrouz@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 118

 


مدیر گروه  مدیریت مالی و حسابداری پیوسته 

جناب  آقای دکتر مهدی نقدی بهار 

دکتری تخصصی حسابداری
 

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 118
 


 


رشته ­های تحصیلی :

  1. کارداني پيوسته حسابداري بازرگاني حسابداري
  2. کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي حسابداري
  3. کارشناسي پیوسته حسابداري
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید