دسترسی سریع

 

معاونت پژوهشی

سرکار خانم دکتر سمیه احمدی

دکتر روان­شناسی تربیتی

پست الکترونیک: S.Ahmadi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 0264524701 داخلی 113

 

 

قائم مقام معاونت پژوهشی

سرکار خانم شیما یوسفی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

پست الکترونیک: s.yousefi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 0264524701 داخلی 113