دسترسی سریع

 

مدیر گروه علوم قضایی

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدم

دکتری حقوق خصوصی

پست الکترونیک: r.amiraghdam@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 119

روزهای حضور: یکشنبه

 

رشته­ های تحصیلی :

  1. کارداني ناپيوسته علوم قضائي