رئیس دفتر ریاست  
سرکار خانم خاطره درویشی
کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی, بهداشت, محیط زیست (HSE)
 کارشناسی ارشد مهندسی محيط زيست

شماره تماس: 02634524703


 

تعداد بازديد : 4274