مسئول حراست  
سرکار خانم مهدزاده کارشناسی مدیریت
شماره تماس: 2-02634524701  داخلی 101


حراست:
حراست دانشگاه در راستای تحقق اهداف مقدس آموزشی دانشگاه ، در چارچوب وظایف مصوب خود بر آن است تا به بهره مندی از تجارب مفید گذشته و ایده های نوین، در جهت ایجاد محیطی امن، اقدام نماید. 
این دفتر هرگونه اخبار، انتقاد، پیشنهاد، شکایت و گزارش موارد خاص را دریافت و عند اللزوم پیگیری خواهد نمود.
ارتباط با دفتر حراست علاوه بر مراجعه حضوری از روشهای ذیل نیز امکان پذیر می باشد.

1.    ارسال ایمیل به نشانی : herasat@rasam.ac.ir
2.    صندوق ارتباط با حراست دانشگاه
همچنین به منظور صیانت از جایگاه و منزلت رفیع دانشگاه ، از کلیه همکاران و اساتید گرامی انتظار می رود با رعایت آیین نامه زیر در حفظ محیط سالم دانشگاه کوشش نمایند.

1.    لباسها باید همواره ساده و آراسته ، با وضعیت مناسب و در شان دانشگاه بوده و از مصادیق غیر مجاز نباشد. رنگ لباس ها باید متعادل باشد و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.
2.    کفش ها باید ساده و درخور شان و منزلت دانشگاه باشد. کفش های صندل و دمپایی، بوت های بلند و کفش هایی که در مهمانی ها استفاده می شود نباید پوشیده شود.
3. پوشیدن جوراب در محیط های آموزشی لازم می باشد. همچنین رنگ کفش ها و جوراب ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد.
4. جواهرات مورد استفاده باید از مصادیق مجاز مانند حلقه ازدواج و ساعت و .... باشد.

مصادیق غیر مجاز عبارتند از:
•    استفاده از کلاه در محیط های آموزشی 
•    شلوار های چسبان و کوتاه و شلوارهایی که تعمدا پاره یا وصله دارند.
•    استفاده از جواهرات غیر معمول (پابند، انداختن انگشتر در انگشتان پاو ...)
•    آرایش صورت و مو به صورت غیر متعارف . 

 

تعداد بازديد : 7621