معاونت پژوهشی

سرکار خانم دکتر سمیه احمدی

دکتری  روان­شناسی تربیتی

پست الکترونیک: S.Ahmadi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 0264524701 داخلی 113

 

 

مدیر پژوهشی

سرکار خانم شیما یوسفی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

پست الکترونیک: s.yousefi@rasam.ac.ir

شماره تماس: 0264524701 داخلی 113

 

تعداد بازديد : 514
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید