آدرس دانشگاه:

البرز، کرج ، بلوار باغستان ، روبروی بلوار سربازان گمنام ،  نرسیده به میدان فاطمیه ( امام حسین)  - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رسام

کد پستی دانشگاه     

3193747846  
                                      
 تلفن های تماس

34524701_026
34524702_026
34524703_026


شماره فکس

34582116 - 026

    
آدرس ایمیل 

 
 

تعداد بازديد : 40384