آدرس دانشگاه:

البرز، کرج ، بلوار باغستان ، روبروی بلوار سربازان گمنام ،  نرسیده به میدان فاطمیه ( امام حسین)  - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رسام

کد پستی دانشگاه  :                3193747846   

 
 تلفن های تماس:              34524701 - 026              

شماره فکس:                     34582116 - 026
    

آدرس ایمیل:
 

تعداد بازديد : 38599