مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کتابخانه موسسه:
·        دریافت فیش بانکی به مبلغ 50000 ریال از امور دانشجویی و تحویل آن به همراه مدارک زیر به واحد کتابخانه.
·        دو قطعه عکس 3*4                     
·        کپی کارت ملی
·        کپی کارت دانشجویی و  یا مدارکی دال بر دانشجو  بودن در این نیمسال تحصیلی
·         تکمیل فرم ثبت نام ( فرم دو صفحه ای  / دریافت از بخش فرمها در واحد کتابخانه)
***  دانشجویان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام عضویت درکتابخانه، صرفا در یک نوبت مراجعه دانشجو به کتابخانه با ارائه مدارک کامل صورت می پذیرد و فرآیندی تحت عنوان ثبت نام موقت و تکمیل مدارک در نوبت های مراجعه بعدی دانشجو امکان پذیر نمی باشد.
  

به اطلاع می رساند تمامی دانشجویانی که مراحل فارغ التحصیلی خود را انجام داده و منتظر دریافت دانشنامه خود هستند، می­توانند تا زمان دریافت دانشنامه از عضویت در کتابخانه بهره ببرند. دانشجویان علاقه مند به استفاده از این امکان می توانند با دریافت فرم عضویت دانشجویان فارغ التحصیل از بخش فرم های کتابخانه و تکمیل و تحویل آن به مسئول کتابخانه کارت عضویت جدید خود را دریافت نمایند.
 نکته مهم: لطفا توجه فرمایید که دریافت دانشنامه از امور فارغ التحصیلان منوط به تسویه حساب مجدد با واحد کتابخانه و قطع عضویت شما می باشد.

 
 

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید