معاونت اداری و مالی

جناب آقای دکتر محمد ربیعی

دکتری مدیریت استراتژیک

    پست الکترونیک: m.rabiei@rasam.ac.ir

    شماره تماس: 2-02634524701   داخلی 115
 


 

تعداد بازديد : 14165
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید