مدیر گروه علوم قضایی

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدم

دکتری حقوق خصوصی

پست الکترونیک: r.amiraghdam@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 119

روزهای حضور: یکشنبه

 

رشته­ های تحصیلی :

  1. کارداني ناپيوسته علوم قضائي
تعداد بازديد : 458
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید