معاونت آموزش

جناب آقای دکتر سید علی علوی

دکتری مدیریت (گرایش رفتار سازمانی)

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 105

 

 

مدیر آموزش

سرکار خانم محبوبه دهقان

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

پست الکترونیک: m.dehghan@rasam.ac.ir

شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 105

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید