مدیرگروه
کارشناسی حسابداری و مدیریت مالی
سرکار خانم دکتر نسرین آذر
دکتری تخصصی(phd) حسابداری
دانشگاه يوام مالزی
n.azar@rasam.ac.ir

مدیرگروه
کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری
جناب آقای دکتر علیرضا اسکندری
دکتری تخصصی (phd )حسابداری
دانشگاه تکنولژي مالزي UTM
a.eskandari@rasam.ac.ir
زمان حضور در دانشگاه
پنج شنبه: 8:00 الی 16:00
جمعه 8:00 الی 13:00

 

تعداد بازديد : 14991
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید