مدیرگروه
کارشناسی ارشد حسابداری
جناب آقای دکتر حمید حقیقت
دکتری تخصصی(phd) حسابداری
hhagh2006@yahoo.com

مدیرگروه
کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری
جناب آقای دکتر علیرضا اسکندری
دکتری تخصصی (phd )حسابداری
a.eskandari@rasam.ac.ir


 


 

مدیرگروه
کارشناسی حسابداری و مدیریت مالی
جناب آقای دکتر منوچهر آراوند
دکتری تخصصی(phd) حسابداری
aravand2000@yahoo.com

 
   
تعداد بازديد : 15775
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید