معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم دکتر الهام اسفندیاری فرد

دکتری معماری
دانشگاه سالفورد انگلستان
e.sfandyarifard@rasam.ac.ir

02634524701-2

 

مدیر دانشجویی و فرهنگی

سرکار خانم دکتر مژگان ضیایی

دکتری مهندسی نساجی
دانشگاه صنعتی اصفهان

m.ziaeh@rasam.ac.ir
2 -02634524701 

 

 

تعداد بازديد : 925
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید