مدیر گروه کاردانی معماری
مدیر گروه کارشناسی معماری داخلی

سرکار خانم مهندس ندا خلیلی
کارشناسی ارشد معماری
n.khalili@rasam.ac.ir
2-02634524701 داخلی 120
روزهای حضور: یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
مدیر گروه کارشناسی  معماری
مدیر گروه
 کارشناسی شهرسازی
سرکار خانم مهندس فرشته غلامی
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
f.gholami@rasam.ac.ir
2-02634524701 داخلی 120
روزهای حضور: یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری
سرکار خانم دکتر الهام اسفندیاری فرد
دکتری معماری
E.sfandyarifard@rasam.ac.ir 
 
2-02634524701 داخلی 120
روزهای حضور: یکشنبه، چهارشنبه و پنج­شنبه

 

رشته­ های تحصیلی :

 1. کارداني ناپيوسته معماري سنتي
 2. کارداني ناپيوسته معماري-معماري
 3. کارداني پيوسته نقشه کشي معماري
 4. کارشناسي ناپيوسته معماري
 5. کارشناسي مهندسي معماري
 6. کارشناسي پیوسته معماري داخلي
 7. کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري منظر
 8. کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري
 9. کارشناسي ارشد ناپيوسته فناوري معماري-ديجيتال
 10. کارشناسي ارشد ناپيوسته فناوري معماري-بيونيک
 11. کارشناسي ارشد ناپيوسته معماري و انرژي
 12. کارشناسي ارشد ناپيوسته مطالعات معماري ايران
 13. کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي معماري اسلامي
تعداد بازديد : 4795
 • اطلاعیه آموزش
 • اطلاعیه فناوری اطلاعات
 • اطلاعیه مالی
 • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
 • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید