جناب آقای دکتر سید علی علوی
دکتری تحصصی (phd)
مدیریت رفتار سازمانی
s.alavi@rasam.ac.ir

 
 

 

 

 


 

تعداد بازديد : 10315
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید