گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 99/09/22
كد :31898

مدارک آماده تحويل

 
مدارک لازم جهت تحویل دانشنامه: (کارت دانشجویی)*(کپی کارت ملی)*(دریافت 1 عدد تمبر از شعبه بانک ملی)*( 1 قطعه عکس)*(گواهی موقت در صورت دریافت قبلی)
فاطمه شریفی امندانی
الناز نصیری
فاطمه مصطفی پور
شادی رجبی
طهورا کریمی رزکانی
اکرم تقی زاده خشت مسجدی
رضوانه ربانی لشکاجانی
زینب شریفی
صبا سادات ابطحی
ملیکا سلیمانی ورزقانی
مریم جعفری
کوثر احمد خانی ها
پریا محمودی
نسرین محب نژاد
آذر صالحی افشار
مریم خدائی
صبا کیهانی فر