گروه خبري : خبر تیتر
تاريخ انتشار : 1403/04/06 - 12:06
كد :71493

طراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار REVIT ARCHITECTURE

طراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار REVIT

مدرس سركار خانم الهام كريم پور

شهريه دوره ٤٨٠٠٠٠٠ تومان

با اعطاي مدرك معتبر از سازمان فني و حرفه اي كشور

تعداد بازديد : 60