گروه خبري : خبر تیتر
تاريخ انتشار : 1403/03/29 - 15:49
كد :71491

ثبت نام كارداني به كارشناسي ناپيوسته

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم دانشگاه رسام در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) برای مهرماه سال 1403 در رشته های معماری ، علوم ورزشی ،حسابداری،مدیریت بازرگانی ،گرافیک و نقاشی دانشجو می پذیرد.

لذا کلیه داوطلبان می توانند از روز یکشنبه مورخ 27/3/1403 لغایت روز یکشنبه مورخ 3/4/1403 با مراجعه به سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org ثبت نام نمایند.

کد رشته ها جهت ثبت نام در دانشگاه رسام به شرح زیر است:

معماری    3446

علوم ورزشی   4133

حسابداری   4568

مدیریت بازرگانی 4744

گرافیک   5328

نقاشی   5361

تعداد بازديد : 113