گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/07/26 - 09:00
كد :71449

اطلاعیه وام دانشجویی 1402

اطلاعیه  مهم

ثبت نام وام دانشجویی از 1402/08/01 تا 1402/09/15

دانشجویان عزیزجهت استفاده ازاین امتیاز،  به واحد ریاست  مراجعه و یا با شماره 02634524703 سرکار خانم درویشی (مدیر دانشجویی) تماس بگیرید.

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته 8 نیمسال و دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 4 نیمسال  می توانند از این وام استفاده نمایند .

میزان مبلغ وام برای هر نیمسال دانشجویان کارشناسی 30.000.000 ریال و برای هر نیمسال دانشجویان کارشناسی ارشد 50.000.000 می باشد .

تعداد بازديد : 217