گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/06/26 - 10:37
كد :71443

اطلاعیه تاریخ دفاع دانشجویان

فاطمه میرلو ۳۰ شهریور ساعت ۱۴ استاد داور دکتر حقیقت، استاد راهنما دکتر کلانتری
طیبه حسینی ۳۰ شهریور ساعت ۱۳ استاد داور دکتر حقیقت، استاد راهنما دکتر کلانتری
مریم صادقی ۳۰ شهریور ساعت ۹ استاد داور دکتر حقیقت، استاد راهنما دکتر کلانتری
نسیم انصاری ‌۶ مهر ساعت ۱۰:۳۰ استاد داور دکتر حقیقت، استاد راهنما دکتر کلانتری
طیبه نوری شاد ۶ مهر ساعت ۱۷:۱۰ استاد داور دکتر اسکندری، استاد راهنما دکتر حقیقت

حتما فایل پایان نامه سه روز قبل از جلسه دفاع برای هر دو استاد ارسال شود

تعداد بازديد : 748