گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/06/01 - 15:10
كد :71438

انتصاب معاون دانشجویی,فرهنگی موسسه آموزش عالی رسام

سرکار خانم دکتر الهام اسفندیاری فرد

با کمال مسرت انتصاب شایسته شما بعنوان معاون دانشجویی –فرهنگی را صمیمانه تبریک عرض نموده، رجای واثق داریم که این انتخاب سرآغاز راهی پر امید به سمت دستیابی به توسعه اهداف دانشگاه بوده و نوید بخش نشاط و تحرک دانشجویان خواهد بود. موفقیت و سربلندی شما و همکارانتان را از درگاه باریتعالی مسالت می نماییم.

تعداد بازديد : 515