گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/05/17 - 13:52
كد :71435

تعيين زمان دفاع دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري براي شهريور سال ۱۴۰۲

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه حسابداری :
بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد كه قصد دفاع از پايان نامه خود  در شهریور ماه سال ١٤۰۲را دارند مي رسانيم كه دانشجويان فوق الذكر از تاریخ 1402/05/21لغایت1402/06/10  فرصت دارند تا مدارك خود(همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه،فرم دال تكميل شده،يك نسخه از پايان نامه به صورت سيمي شده ) را جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش(سركار خانم يوسفي)تحويل دهند.در ضمن تاریخ ذکر شده قابل تمدید نمی باشد.

تعداد بازديد : 567