گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/05/17 - 11:00
كد :71433

مهلت دفاع از پایان نامه شهریور 1402-گروه معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه معماری:
بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ را دارند می رسانیم که دانشجویان فوق الذکر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ فرصت دارند که تا مدارک خود (همانند جویی زیر ۳۰ درصد از کل پایان نامه,فرم دال(د) تکمیل شده,یک نسخه از پایان نامه به صورت سیمی شده) را جهت اخذ تاریخ دفاع به واحد پژوهش (سرکار خانم یوسفی) تحویل دهند,در ضمن تاریخ ذکر شده قابل تمدید نمی باشد.

 

تعداد بازديد : 412