گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/03/03 - 12:43
كد :71415

بازدید از کارخانه چاپ پارچه لاله نور فردیس اردیبهشت

استاد مربوطه سرکار خانم‌ شبنم جوانمرد

گروه طراحی پارچه دانشگاه رسام

 

تعداد بازديد : 513