گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/02/19 - 14:28
كد :71408

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه فارابی میرساند تا اطلاع ثانوی جهت تحویل مدارک به دانشگاه رسام مراجعه ننمایند.

اطلاعیه دانشجویان دانشگاه فارابی

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه فارابی میرساند تا اطلاع ثانوی جهت تحویل مدارک به دانشگاه رسام مراجعه ننمایند.

تعداد بازديد : 387