گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1402/02/11 - 14:53
كد :71407

روز معلم بر معلمان و استادان بزرگوار مبارک

عارفان علم عاشق میشوند

بهترین مردم معلم میشوند

عشق بادانش متمم میشود

هرکه عاشق شد معلم میشود

روز معلم بر معلمان و استادان بزرگوار مبارک

تعداد بازديد : 114