گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/08/15 - 15:46
كد :71357

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویی

دانشجوياني که درخواست ثبت نام وام صندوق رفاه داشتند در اسرع وقت سند تعهد محضري خود را به واحددانشجويي (سرکار خانم درويشي) تحويل نمايند.

تعداد بازديد : 76