گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/07/21 - 18:06
كد :71356

ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی

📌📌اطلاعيه وام دانشجويي 
کليه دانشجوياني که متقاضي دريافت وام صندوق رفاه دانشجويي مي باشند مي توانند از تاريخ 21/07/1401 لغايت 26/09/1401 با مراجعه به  سايت bp.swf.ir درخواست وام خود را ثبت نمايند. 
امور دانشجويي  دانشگاه رسام.📌

تعداد بازديد : 141