گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/07/12 - 16:03
كد :71354

اطلاعيه حذف و اضافه

"اطلاعيه حذف و اضافه"

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه حذف و اضافه دروس نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1401 طبق زمان بندي ذيل از طريق سامانه دانشجويي https://erp.rasam.ac.ir  انجام خواهد شد  و دانشجويان عزيز مي توانند براي حذف و يا تعويض دروس خود اقدام نمايند.

ساعت

تاريخ

مقطع

9:00 الی 15:00

1401/07/16

کارشناسي کليه رشته ها

1401/07/17

کارداني کليه رشته ها

1401/07/18

کارشناسي ارشد کليه رشته ها

 

                                                       واحد آموزش

تعداد بازديد : 980