گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/06/30 - 10:27
كد :71350

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری

بدینوسیله به استحضار می رساند، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری که از ترم آینده قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند باید در 3 جلسه دفاع دیگر دانشجویان شرکت کرده باشند و فرم شرکت در جلسه دفاع که به تایید مدیر گروه رسیده باشد را تکمیل نمایند.(فرم شرکت در جلسه دفاع قابل تهیه از انتشارات می باشد).

تعداد بازديد : 305