گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/06/09 - 16:23
كد :71342

اطلاعیه متقاضیان خوابگاه دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان که متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی  می باشند از تاریخ 1401/06/09  لغایت 1401/06/11  با مدیر دانشجویی سر کا رخانم درویشی با شماره واتساپ 02634582116 حاصل فرمایند.

تعداد بازديد : 148