گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/05/20 - 11:47
كد :71334

اطلاعیه مهم مالی - تقسیط شهریه ترم14011

 اطلاعیه مهم مالی - تقسیط شهریه ترم14011واحد مالی

 شرايط تقسيط دانشجويان در حال تحصيل در ترم ۱۴۰11

تاریخ شروع تقسیط شهریه دانشجویان تحصیل در ترم ۱۴۰11 از 1401/05/30 الی 1401/06/03 می باشد.                                            

 به منظور رفاه و تسهیل در پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان، واحد مالی دانشگاه در نظر دارد شهریه دانشجویان واجد شرایط را به صورت اقساطی دریافت نماید.
   شرایط تقسیط شهریه :
۱. نداشتن بدهی معوقه به امور مالی دانشگاه
۲. نداشتن بیش از ۲ ترم مشروطی 


   مراحل تقسیط شهریه :
۱. واریز اولیه که شامل (مبلغ علی الحساب) می باشد که برای هر گروه رشته به تفکیک در جداول ذیل قابل مشاهده است، همچنین پرداخت شهریه صرفا از طریق پرتال دانشجویی امکان پذیر است.
۲. مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت و تکمیل فرم تقسیط شهریه
۳. ارائه یک نسخه کپی چک بهمراه اصل چک ها

 

    نحوه نوشتن چک صیادی 

http://rasam.ac.ir/Uploads/Public/News/111.png

 

۱تاریخ چک با توجه به جدول ذیل نوشته شود.

۲-مبلغ چک به ریال (حروف) آخر عدد رو با کشیدن یک خط ببندید .

۳-در وجه دانشگاه رسام به نام دانشجو مورد نظر

مثال : در وجه دانشگاه رسام بابت شهریه خانم (نام و نام خانوادگی دانشجو)

۴-مبلغ چک به ریال (عدد) آخر عدد رو با کشیدن خط ببندید.

 

جدول شماره ۱: مبلغ چک ها

 

مقطع تحصیلی

تقسیط بوسیله چک

کاردانی و کارشناسی ( علوم انسانی)

5.000.000ریال

کاردانی و کارشناسی ( فنی و مهندسی)

7،500،000ریال

کارشناسی ارشد ( کلیه رشته ها)

15.000.000ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر ۱: امور مالی از پذیرفتن چک های غیر صیادی جدا معذور است .

تذکر ۲: تاریخ سر رسید چک ها 1401/08/05 و 1401/09/05  می باشد.

تذکر ۳ : دانشجویان گرامی که شهریه خود را به وسیله چک تقسیط می نمایند موظفند میزان شهریه خود را با توجه به مبالغ اعلام شده در جدول شهریه محاسبه نمایند. پس از محاسبه میزان شهریه، مبلغ تذکر ۴: تقسیط شهریه فقط در بازه ی زمانی اعلام شده انجام می گردد و امور مالی از دریافت چک در خارج از زمانبندی اعلامی جدا معذور است.

 

تعداد بازديد : 1437