گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/05/20 - 11:29
كد :71331

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد گروه معماري (دفاع از پایان نامه)

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد كه قصد دفاع از پايان نامه خود  در شهريور  ماه سال ١٤٠١ را دارند مي رسانيم كه دانشجويان فوق الذكر تا تاريخ1401/05/31 فرصت دارند تا مدارك خود(همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه،فرم دال تكميل شده،يك نسخه از پايان نامه به صورت سيمي شده ) را جهت اخذ تاريخ دفاع به واحد پژوهش(سركار خانم يوسفي)تحويل دهند.

تعداد بازديد : 189