گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/04/15 - 12:51
كد :71321

اطلاعیه ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی فنی و حرفه ای سال 1401 دانشگاه رسام

اطلاعیه ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی فنی و حرفه ای سال 1401 دانشگاه رسام


بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی مقطع کاردانی فنی و حرفه ای سال 1401 از روز سه شنبه مورخ 1401/04/14 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 آغاز شد. لذا از کلیه متقاضیان تقاضا می گرددجهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک (کپی شناسنامه و کارت ملی،یک قطعه عکس،کپی آخرین مدرک تحصیلی)به واحد پژوهش دانشگاه رسام مراجعه نمایند و یا در سایت سنجش به نشانی sanjesh.org  ثبت نام خود را انجام دهند.


کد رشته های دانشگاه رسام
معماری              4567
حسابداری            5382   
تربیت بدنی          6586      
گرافیک              6865  
نقاشی                 7156

تعداد بازديد : 161