گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/02/28 - 13:35
كد :71311

اطلاعیه مهم خوابگاه دانشجویی

اطلاعیه خوابگاه 
به اطلاع کلیه دانشجویان اسکان یافته در خوابگاه خوارزمی می رساند در اسرع وقت نسبت به تحویل مدارک اسکان خود در خوابگاه را به امور دانشجویی دانشگاه رسام ،سر کار خانم نوری شاد اقدام نمایند. 

امور دانشجویی دانشگاه رسام 

تعداد بازديد : 81