گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1401/01/30 - 10:18
كد :71304

اطلاعیه خوابگاه دانشجویی


به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی  می باشند تا تاریخ 1401/01/31 با مدیر دانشجویی سر کا رخانم نوری شاد با شماره 34524703-026 تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازديد : 78