گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/09/22 - 11:56
كد :61269

تفاهم نامه همکاری

 تفاهم نامه همکاری
 بین موسسه آموزش عالی رسام و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز


نظر به ضروت و اهمیت همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری میان دانشگاه و صنعت و به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در تاریخ  1400/09/21 تفاهم نامه همکاری در راستای تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، بين موسسه آموزش عالی رسام و  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز تبادل گردید.
در نشست تبادل تفاهم نامه جناب آقای دکتر احمدعلی فرزین ریاست محترم دانشگاه رسام ضمن توصیف پتانسیل های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه، ظرفیت های موجود جهت همکاری دوجانبه بین دانشگاه و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز را برشمردند. جناب آقای مهندس مجتبی دلبری مدیر محترم منطقه البرز با ارائه توصیفی از گستره فعالیت های این شرکت، زمینه های مختلف و ممکن برای همکاری را مورد تاکید قرار دادند. 
مطابق با این تفاهم نامه زمینه همکاری های مختلف آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز فراهم گردیده و بستر مناسبی جهت بهره گیری از ظرفیت های طرفین در ارتقاء سطح آموزش و پژوهش و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت ایجاد می گردد.

 

 

 

 


 

تعداد بازديد : 564