گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/09/08 - 10:37
كد :61260

صدور پروانه انتشار فصلنامه پژوهش های هنر و معماری رسام از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صدور پروانه انتشار فصلنامه پژوهش های هنر و معماری رسام

از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بدین وسیله به اطلاع می رساند فصلنامه پژوهش های هنر و معماری موسسه آموزش عالی رسام در جلسه مورخ 1400/09/03 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق به کسب پروانه انتشار به شماره 89166 گردید. این رخداد فرخنده را خدمت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر فرزین تبریک عرض نموده و امیدواریم به یاری اساتید، دانشجویان و فرهیختگان این موسسه فصلنامه پژوهش های هنر و معماری رسام بتواند نقش برجسته ای در عرصه پژوهش های حوزه هنر و معماری ایفا نماید.

معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی رسام

دفتر فصلنامه پژوهش های هنر و معماری 

تعداد بازديد : 214