گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/08/20 - 11:51
كد :61256

اطلاعیه درخواست وام صندوق رفاه دانشجویی

فرم تعهدنامه

وام شهریه

شرایط ضمانت

نحوه ثبت نام 

 

سایت صندوق رفاه دانشجویان : http://www.swf.ir 

پورتال دانشجویی صندوق رفاه: http://bp.swf.ir

تعداد بازديد : 76