گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/08/10 - 11:17
كد :61254

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

وزرات علوم تحقیقات و فناوری در نظر دارد نسبت به برگزاری جشنواره پاییز سال جاری به صورت مجازی و سراسری اقدام نماید.ایین نامه ها و و دستورالعمل های برگزاری مسابقات به انضمام فیلم های آموزشی در سایت اداره کل تربیت بدنی و سامانه ستاو به آدرسhttps://setav.ir/stay-home/  موجود می باشد .دانشجویان متقاضی شرکت در این مسابقات ضمن ثبت نام در سایت مورد نظر اطلاعات خود به همراه رشته ی ورزشی خودبه آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند. 

t.norishad@rasam.ac.ir

-اخرین مهلت ارسال آثار 1400/09/20 می باشد.

-رشته شطرنج در تاریخ 1400/09/19 بصورت آن لاین برگزار می گردد.

تعداد بازديد : 95