گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/06/16 - 22:18
كد :61230

نمایشگاه مجازی پوستر «اسمائ الحسنی»

 

نمایشگاه مجازی پوستر «اسمائ الحسنی» حاصل تلاش دانشجویان گروه گرافیک دانشگاه رسام و زیر نظر اساتید گروه خانم ها مریم اسلام دوست و دکتر هانیه شیخی نارانی، در قالب ۱۵ اثر  از تاریخ  ۱۵شهریور۱۴۰۰ در صفحات مجازی گالری فرنگسرای ارسباران قابل رویت است. 

اسامی دانشجویان شرکت کننده:

آرزو هندی زاده برزی/ زهرا قاسمی معافی/ سولماز یزدانی نوگورانی/ فهیمه ناصری/ زهرا ورزدار/ فاطمه مهدوی نژاد/ زهرا ساسانی/ نوژان اسماعیل زاده/ غزاله فرهنگ/ سارا کاظم زاده

تعداد بازديد : 66