گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/06/14 - 15:19
كد :61229

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر

بدینوسله به اطلاع میرساند دانشجویان کاردانی و کارشناسی جهت انتخاب واحد و یا تکمیل انتخاب واحد خود، در روزهای ذکر شده، با مراجعه به میزکار خود اقدام به انتخاب واحد نمایند. 

دانشجویان کاردانی روز سه شنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۸ الی ۱۶ 

دانشجویان کارشناسی روز چهارشنبه ۱۷ شهریور از ساعت ۸ الی ۱۶

قابل ذکر است که دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه (با توجه به جدول مالی) و رفع نقص پرونده آموزشی خود قبل از انتخاب واحد میباشند.

تعداد بازديد : 106