گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/06/13 - 14:50
كد :61227

تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی رسام و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

 

نظر به ضروت و اهمیت همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری میان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و سازمان­ها، در تاریخ 1400/03/23 تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی، بين موسسه آموزش عالی رسام و  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز منعقد گردید.

مطابق با این تفاهم نامه زمینه همکاری های مختلف آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه و سازمان نظام مهندسی فراهم گردیده و بستر مناسبی جهت بهره گیری از ظرفیت های طرفین در ارتقاء سطح آموزش و پژوهش ایجاد می گردد.

تعداد بازديد : 647