گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1400/03/17 - 09:25
كد :61190

اطلاعيه در خصوص برنامه ريزي و خدمت به دانشجويان ....

احتراما عطف نامه شماره 16988/5/4مورخ 1400/03/11 سازمان امور دانشجویان به منظور برنامه ریزی و خدمت به دانشجویان دارای معلولیت،این دفتر  درصدد تشکیل یک بانک اطلاعاتی از دانشجویان شاغل به تحصیل دارای معلولیت (بینایی،شنوایی،حرکتی و ...)در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد .  لذا خواهشمند است کلیه دانشجویان مذکورتا تاریخ 1400/03/020 اطلاعات ذیل را به ادرس t.norishad@rasam.ac.irارسال یا با تلفن های دانشگاه به شماره 34524701-3تماس حاصل فرمایند.  
امور دانشجویی 

 

تعداد بازديد : 75